1. Przewierty horyzontalne HDD w Szczecinie. Mirosław Makuch, Radosław Czarny-Kropiwnicki;  Inżynieria Bezwykopowa, kwiecień – czerwiec 2007

2. Ryzyko w zaawansowanych technologiach bezwykopowych.  Mirosław Makuch

3. Wgłębne systemy pomiarowe w technologii HDD, Mirosław Makuch, Robert Osikowicz

4. Analiza użycia rur HDPE w technologii HDD – horizontal directional drilling

5. Kolektor Czerniakowski

6. Ekstremalne_wiercenie HDD_w_kamieniach

7. Horyzontalny przewiert sterowany HDD w Trzebiatowie

8. Projekt_wiertniczy_Chełmno_-_Świecie

 9.Podstawowe aspekty technologii mikrotunelowej z punktu widzenia wykonawstwa.

10.Przekroczenie rzeki Bystrzycy w Lublinie podwójnym rurociągiem PE 900 SDR 11 PN 16 stanowiące istotną część procesu modernizacji magistrali wodociągowej DN 800 na terenie miasta Lublin

11.Przewiert pod Wisłą w Płocku  dla miejscowych Wodociągów w ramach modernizacji gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części miasta, polegającej na ogólnej przebudowie i rozbudowie istniejącej infrastruktury ściekowej mającej na celu zebranie wszystkich nieczystości i przerzucenie ich przez Wisłę do nowej oczyszczalni ścieków w Maszewie.

12.Przekroczenie Wisły na trasie Łomianki Dolne – Białołęka rurociągiem paliwowym PERN-u DN 250

13. Pojazd pływający wielozadaniowy