Podstawą skuteczności działania HDD Serwis jest wieloletnie doświadczenie założyciela Mirosława Makucha przy ponad 250 przewiertach  wykonanych zarówno metodą wierceń kierunkowych jak i mikrotunelowych w Polsce i za granicą. Wiercenia prowadzone  były w skrajnie różnych warunkach geologicznych jak i dla różnych rodzajów i średnic rurociągów, co wymagało wykorzystywania często bardzo nietypowych, praktycznych rozwiązań dla osiągnięcia założonego przez inwestora celu. Zakres podejmowanych działań dotyczył pełnej realizacji projektu inwestora od przygotowania zaplecza, placu budowy, doboru załogi i sprzętu, zaopatrzenia po zarządzania wykonaniem od przewiertu pilotowego przez rozwiercanie otworu do wprowadzenia   docelowego rurociągu i przygotowanie raportów.

Specjalistyczne uprawnienia:

Tensor - certyfikat Mirosław Makuch

Tensor, system magnetyczno grawitacyjnego lokalizowania sondy

Certyfikat Tensor uprawnia do stosowania systemu pomiarowego Tensor.

Ksiażeczka operatora wiertnic poziomych z zasilaniem hydraulicznym

Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego

Ksiazeczka operatora 2 Ksiazeczka operatora 3

Książeczka wiertacza wiertnic poziomych z zasilaniem hydraulicznym do 600 mm

Zaświadczenie BHiP Mirosław Makuch str 1

Zaświadczenie BHiP Mirosław Makuch