Kompleksowe realizacje przewiertów HDD w wykonaniu HDD Serwis Warszawa prowadzone są wiertnicą American Augers DD-90, klasy 45 ton z relatywnie dużym momentem obrotowym na wrzecionie 27,5 kNm, a więc tą samą którą od 1994 roku wierciliśmy w ramach Przedsiębiorstwa BETA z Warszawy, a w latach 2006-2012 jako Hydrobudowa-9.

1.Przekroczenie rzeki Bystrzycy w Lublinie podwójnym rurociągiem PE 900 SDR 11 PN 16

art_HDD_Serwis_pkoor.inddart_HDD_Serwis_pkoor.indd

2.Przewiert pod Wisłą w Płocku dla miejscowych Wodociągów w ramach modernizacji gospodarki ściekowej lewobrzeżnej części miasta, polegającej na ogólnej przebudowie i rozbudowie istniejącej infrastruktury ściekowej mającej na celu zebranie wszystkich nieczystości i przerzucenie ich przez Wisłę do nowej oczyszczalni ścieków w Maszewie.

art_HDD_Serwis_pokor.inddart_HDD_Serwis_pokor.indd

3.Przekroczenie Wisły na trasie Łomianki Dolne – Białołęka rurociągiem paliwowym PERN-u DN 250

art_HDD_Serwis_pokor.inddart_HDD_Serwis_pokor.indd