Przekroczenie martwej Wisły w Gdańsku w maju 2004 r.

W maju miało miejsce ciekawe i skomplikowane wiercenie kierunkowe HDD  – horizontal directional drilling w Gdańsku, polegające na wykonaniu nowego przewiertu z terenu Rafinerii Gdańskiej pod Martwą Wisłą na teren PERN-u w celu zainstalowania nowego rurociągu stalowego DN 600 do tłoczenia oleju opałowego z rafinerii do Naftoportu. Stary rurociąg uszkodzony i nieszczelny od kilku lat nie był eksploatowany i jego rolę wypełniał zapasowy bypass. Ponieważ w razie awarii rurociągu zapasowego transport oleju byłby bardzo utrudniony, Rafineria Gdańska poczyniła stosowne kroki dla zmiany tej sytuacji. Koncepcja wykonania tego zadania nie narodziła się szybko. Wymogi inwestora dotyczące miejsca późniejszego włączenia rury bez zmiany lokalizacji zaworów, spowodowała konieczność ograniczenia długości przewiertu. Nowy rurociąg miał być zainstalowany dokładnie pod starym, z niewielkim odchyleniem w punkcie wejścia i wyjścia. Biorąc pod uwagę wymaganą posadowieniem starych przekroczeń głębokość wiercenia części horyzontalnej pod dnem rzeki, okazało się że jedyna trajektoria przewiertu to łuk od początku niemal do końca o promieniu niebezpiecznie małym dla instalacji tak sztywnej rury.

Wiercenie pilotowe (Horizontal Directional Drilling) rozpoczęło się 14.05.04. i zakończyło się dopiero po sześciu dniach z uwagi na wymóg wyjątkowej dokładności sterowania dla tego typu rury, ponadto wspomniane ograniczenia nie pozostawiły żadnej rezerwy na ewentualne błędy. Geologia okazała się też trudna z uwagi na zmienne formacje i przewarstwienia na przemian twardych i miękkich pokładów, bardzo utrudniających osiągnięcie wymaganych parametrów wiercenia pilotowego.

Rozwiercanie otworu do średnicy 900 mm też zabrało sporo czasu i ostatecznie instalacja rozpoczęła się 2.06.04.

Początkowo wciąganie rurociągu przebiegało bardzo sprawnie z minimalną siła wciągania, jednak wkrótce dały o sobie znać wszystkie wymuszone niedoskonałości bardzo zagiętego otworu i siła instalacji kilkukrotnie sięgnęła wartości ponad 40 ton.

Ostatecznie instalacja zakończyła się powodzeniem ale dostarczyła wielu wrażeń i tematów do rozważań nad granicą sensownego ryzyka przy tak trudnych projektach.

Mirosław Makuch Warszawa 16.08.04

Zobacz zestawienia przewiertów  wykonanych z udziałem lub pod kierownictwem Mirosława Makucha:

- metodą mikrotunelową,

- metodą sterowanych wierceń kierunkowych HDD – horizontal directional drilling

.

Zobacz inne realizacje »

Referencje
Tu zapoznasz się z opiniami o HDD Serwis
od klientów i kontrahentów
Realizacje
Tu wymieniamy przewierty HDD
i mikrotunelowe potwierdzające bogate doświadczenie HDD Serwis
Potwierdzone kwalifikacje
Tu umieszczamy dokumenty
potwierdzające kwalifikacje i otrzymane
nagrody