Budowa układu przesyłu ścieków z lewobrzeżnej części Torunia i budowa kanalizacji w ulicy Poznańskiej w roku 2005

Wiercenia w Toruniu  październik 2005

Niewiele jest w naszym kraju miast które mogłyby porównywać się z Toruniem, w dziedzinie zakresu i rozmachu dotyczącego inwestycji związanych z budową nowej infrastruktury podziemnej. Już od 1998 roku, kiedy to właśnie w Toruniu wykonaliśmy pierwszy w Polsce projekt kanalizacji w technologii mikrotunelingu, to piękne miasto jest jednym wielkim placem budowy, w dużej mierze przy zastosowaniu technologii bezwykopowych. Nasza akcesja do Unii Europejskiej otworzyła jeszcze większe możliwości pozyskiwania środków na inwestycje związane z ochroną środowiska, co zostało niezwykle skutecznie wykorzystane przez władze miasta, i obecnie realizowanych jest około dziesięciu kontraktów unijnych z których duża część dotyczy budowy lub modernizacji sieci kanalizacyjnej na terenie całego miasta.

Firma BETA, wraz z Hydrobudową 9 z Poznania w ramach konsorcjum, jest w trakcie realizacji jednego z najciekawszych spośród tych projektów, podzielonego na dwa etapy. Pierwszy przewidywał ogólnie budowę układu przesyłu ścieków z lewobrzeżnej części Torunia, przez Wisłę do oczyszczalni ścieków, natomiast drugi polega na budowie kanalizacji w niezwykle newralgicznym miejscu jakim jest ulica Poznańska. Stopień trudności tego zakresu można bez trudu zauważyć jadąc tranzytem przez Toruń w kierunku Bydgoszczy.

Pierwszy etap rozpoczął się od wykonania przez nas dwóch przekroczeń Wisły rurą PE 450 metodą horyzontalnego przewiertu sterowanego (HDD – horizontal directional  drilling), o czym pisało się w już w Technologii Bezwykopowej. Następny krok to przekroczenie zespołu torowisk kolejowych zlokalizowanych na północ od stacji Toruń Główny kolektorem DN 1400 z wykorzystaniem technologii mikrotunelingu. Wyjątkowość tego zadania polegała nie tyko na sporym dystansie, około 305 m, ale głównie na tym, że około 200 m wiercenia przebiegało pod torami, których jest tu aż około 80 pojedynczych szyn. Wymagało to od nas wyjątkowej staranności w kontrolowaniu wszelkich parametrów wiercenia, bowiem najmniejszy błąd mógł spowodować wypłukanie kawerny i osiadanie torów, mimo że w trakcie samego drążenia tunelu kolejne wiązki torów były zabezpieczane w rejonie głowicy mikrotunelowej przez podwieszanie konstrukcji odciążających. Dodatkowym utrudnieniem była geologia, sprawiająca że oś wiercenia przechodziła przez słabonośne warstwy namułów i uwodnionego pyłu piaszczystego. Efektem takiego układu warstw geologicznych było widoczne gołym okiem osiadanie głowicy mikrotunelowej w trakcie przerwy w wierceniu, spowodowanej dokładaniem kolejnej żelbetowej rury przeciskowej. Zarówno to niebezpieczne zjawisko, jak i zimowa pora realizacji zadania, nie mówiąc o kwestii bezpieczeństwa torowisk, spowodowała konieczność prowadzenia robót wiertniczych w systemie całodobowym.

Wiercenie rozpoczęło się na początku stycznia i zakończyło się pełnym sukcesem po nieco ponad dwóch tygodniach. Szczęśliwie nie napotkaliśmy na trasie żadnych poważniejszych przeszkód, a moment „zapukania” głowicą o komorę wyjściową za torami przyniósł wielką ulgę, z uwagi na fakt, że budowa ewentualnej komory ratunkowej w gąszczu torowisk i trakcji, byłaby praktycznie nierealna.

Włączenie nowego kolektora do istniejącej sieci, wraz z połączeniem wszystkich zbudowanych studni, przekroczeń i odcinków wykopowych w jeden ciąg, dało w efekcie zamierzony efekt, w postaci odprowadzenia ścieków z tego rejonu Torunia do oczyszczalni, a nie do Wisły.

Obecnie rozpoczynamy wiercenie drugiego takiego samego odcinka pod torami, równoległego do poprzedniego, tym razem dla kanalizacji deszczowej, która odprowadzi wody opadowe do rzeki. Poprzednio z tej samej komory wykonaliśmy 200 metrowy tunel pod wałem przeciwpowodziowym w kierunku Wisły.

Realizacja całego zadania wchodzi zatem powoli w etap finalny.

Mirosław Makuch

Główny Technolog

Przedsiębiorstwo

BETA S.A.

Zobacz zestawienia przewiertów  wykonanych z udziałem lub pod kierownictwem Mirosława Makucha:

- metodą mikrotunelową,

- metodą sterowanych wierceń kierunkowych HDD – horizontal directional drilling.

Zobacz inne realizacje »
Referencje
Tu zapoznasz się z opiniami o HDD Serwis
od klientów i kontrahentów
Realizacje
Tu wymieniamy przewierty HDD
i mikrotunelowe potwierdzające bogate doświadczenie HDD Serwis
Potwierdzone kwalifikacje
Tu umieszczamy dokumenty
potwierdzające kwalifikacje i otrzymane
nagrody