Dodawanie cementu do zaczynu.

Dodawanie cementu do zaczynu.