Barka odbierająca surową ropę wypieraną przez tłoki z umartwianego odcinka.

Barka odbierająca surową ropę wypieraną przez tłoki z umartwianego odcinka.