Łączenie śluzy nadawczej z ropociągiem.

Łączenie śluzy nadawczej z ropociągiem.