Budowa zespołu urządzeń do mikrotunelingu.

Budowa zespołu urządzeń do mikrotunelingu.